Mistgeneratoren

Mistgeneratoren bewijzen zich in de praktijk als effectief middel om schade bij inbraak te beperken, waarbij het van belang is dat die wel deskundig worden geïnstalleerd.
De vorige installatievoorschriften waren inmiddels al 20 jaar oud, onlangs zijn er in samenwerking met de Federatie Veilig Nederland, Techniek Nederland en de VEB verbeterde installatievoorschriften voor mistgeneratoren gemaakt.

Een belangrijke verandering is dat de mistgenerator niet meer als een op zichzelf staande maatregel wordt beschouwd. Voor maximale effectiviteit dient het apparaat onderdeel te zijn van een integraal pakket aan bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Daarom is gezorgd voor een verbeterde aansluiting bij de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) die door verzekeraars en beveiligingsbedrijven gebruikt wordt om het niveau van de beveiligingsmaatregelen af te stemmen op het risico van inbraak.

Verder is integratie met onder andere de ventilatie noodzakelijk, om te voorkomen dat de mist snel weer verdwijnt. De auteurs hebben er ook naar gestreefd om de vernieuwde installatievoorschriften zo praktisch en helder mogelijk te maken voor installateurs die mistgeneratoren leveren, voor meldkamers die op afstand de status van de apparaten bewaken en eindgebruikers, die op de hoogte moeten zijn van de randvoorwaarden die kleven aan het gebruik van een mistgenerator.

De finale versie is becommentarieerd door een vertegenwoordiger namens het Verbond van Verzekeraars.

Uiteraard hanteren onze leden ook deze nieuwe richtlijnen bij het ontwerpen en installeren van inbraakinstallaties. Klik hier voor onze ledenlijst. –> https://alarm.nl/zoek-specialist/

Beveiligingstechniek
Blussing
Beheerderstaken
Advies
Beveiligingstechniek
Blussing
Beheerderstaken
Advies
Bouwkundige brandpreventie
Sprinklerinstallaties
Bouwkundige brandpreventie
Sprinklerinstallaties