Druktest

Bij gebouwen waarbij de hoogste verblijfsvloer hoger ligt dan 20 meter is een droge blusleiding verplicht. Bij een calamiteit kan de brandweer het blusvoertuig aansluiten op deze leiding die verticaal door het pand loopt. Op de verschillende verdiepingen zijn aansluitpunten waarop de brandweer blusslangen kan aansluiten.

Elk jaar worden de aansluitpunten visueel gecontroleerd door de werknemers van Safetyproof. Eens per 5 jaar wordt het gehele systeem onder druk gezet om eventuele lekkages op te sporen. Deze testdruk is vooraf vastgesteld en bedraagt minimaal 16 bar. Er kan dan ook gesteld worden dat onze werknemers af en toe onder druk werken.

Beveiligingstechniek
Blussing
Beheerderstaken
Advies
Beveiligingstechniek
Blussing
Beheerderstaken
Advies
Bouwkundige brandpreventie
Sprinklerinstallaties
Bouwkundige brandpreventie
Sprinklerinstallaties